Παρακαλούμε δώστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμείτε για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας. Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του e-mail σας και της σελίδας σας. Π.χ. αν δώσετε όνομα χρήστη "yourname" τότε θα σας κατασκευάσουμε ένα POP3 e-mail της μορφής yourname@greek.gr και ένα shortcut για την υπάρχουσα σελίδα σας της μορφής www.yourname.greek.gr
Τόσο το όνομα χρήστη όσο και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς, χωρίς κενά.

 

Υπάρχουσα διεύθυνση στο Internet (πρέπει να έχετε φτιάξει μια σελίδα σε κάποιον free server ώστε εμείς να εκτρέψουμε την παραπάνω σελίδα www.yourname.greek.gr στην σελίδα αυτή):

    (π.χ www.otenet.gr/users/~YourName)

Υπάρχουσα διεύθυνση e-mail:

    (π.χ myname@me.gr)

Τέλος συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 

 

Μετά την αποστολή των στοιχείων θα πρέπει καταθέσετε το ποσόν των 24 Ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε με e-mail.